Termeni și condiții


1. Conditii Generale

Raporturile dintre VLS Rent Cars SRL cu sediul in Str. Voineasa, nr. 50, Sector 3, Bucuresti , CIF RO26051415 inregistrata la registrul comertului cu j40/9498/01.10.2009 si clientii sai, persoane fizice sau juridice (denumite in cele ce urmeaza „Locatarul/Locatarii”) sunt guvernate de contractul semnat intre parti, de prezentele Conditii Generale de Inchiriere a Autovehiculelor, de prevederile legale si actele normative in vigoare. Aceste raporturi se bazeaza pe incredere reciproca, confidentialitate si buna-credinta.

Clientul sau Locatarul este rugat sa citeasca cu atentie si sa confirme acceptarea tuturor termenilor si conditiilor, prin semnarea contractului de inchiriere. Clientul trebuie sa intruneasca toate conditiile prevazute in contract. Obiectul contractului de inchiriere consta in darea in folosinta (inchirierea) de catre proprietar, a autovehicolului (denumit in cele ce urmeaza “Autovehiculul”), in urma achitarii de catre Client a unui pret. VLS Rent Cars sau Locatorul (persoana juridica, care, ofera spre inchiriere) isi aloca dreptul de a refuza o inchiriere sau o extindere a termenului de inchiriere. Pentru o inchiriere sunt necesare un permis si un pasaport/buletin valabile in numele soferului principal.

VLS Rent Cars isi rezerva dreptul selectarii clientilor si de a refuza oferirea de masini spre inchiriere oricarei persoane considerate nepotrivita pentru a conduce.

2. Declaratiile partilor

Clientul declara ca va folosi Autovehicolul conform tuturor si/sau oricaror norme legale in vigoare, urmand a fi singurul si direct responsabil pentru orice incalcare a legislatiei in vigoare, neputand atrage in niciun caz raspunderea proprietarului;

Clientul declara in mod expres ca a citit in intregime si a agreat “Termenii si conditiile”, impreuna cu “Politica de confidentialitate” si cu “Politica privind Cookie”, care sunt afisate pe www.vlsrentcars.ro și www.vlsrentcars.com si fac parte integranta din contractual de inchiriere.

Clientul declara ca detine (si se obliga prin prezentul Contract sa mentina valabile si in vigoare pe intreaga durata a Contractului) toate si/sau oricare premise/licente si/sau autorizatii necesare in vederea indeplinirii obligatiilor asumate si necesare potrivit obiectului prezentului contract, in conformitate cu toate si orice prevederi legale aplicabile.

Clientul nu va putea cesiona drepturile si obligatiile ce rezulta din prezentul contract unei terte persoane, fara acordul prealabil si in scris al Locatorului. Incalcarea conditiilor de utilizare atrage dupa sine raspunderea financiara a clientului fata de proprietar.

3. Varsta

Pentru inchirierea unui autovehicul este obligatoriu ca soferul sa aiba varsta minima de 21 ani si sa aiba permis de conducere de cel putin 1 an.

In cazul in care Autovehicolul va fi condus de catre o alta persoana decat cea agreata de proprietar, raspunderea pentru pagubele cauzate urmare a unui eveniment rutier revine in intregime clientului, in solidar cu persoana implicata in eveniment, proprietarul avand posibilitatea de a se indrepta impotriva oricaruia dintre cei doi, pentru recuperarea prejudiciilor.

Taxa pentru soferii suplimentari este de 3 euro/zi si se accepta maxim 2 soferi suplimentari/autovehicol.

4. Livrarea si returnarea autovehicolului

Vehicolul este livrat clientului in stare generala de functionare buna, fara defecte vizibile; orice plangere cu privire la starea sa se face la livrarea masinii.

Autovehicolul poate fi predat/preluat de la sediul VLS Rent Cars (Strada Voineasa nr 50, Sector 3, Bucuresti), gratuit de Luni pana Vineri intre orele 09:00-18:00.

Pentru predarea/preluarea autovehicolului la alte locatii din Bucuresti, solicitate de client se va percepe o taxa de 10 euro preluare/predare in intervalul orar 09:00-18:00 si o taxa de 15 euro/preluare/predare in afara orelor de program.

Pentru predarea/preluarea autovehicolului in alta localitate, clientul are obligatia de a comunica proprietarului cu cel putin 24 ore inainte si se va percepe o taxa de dislocare intre 0.25 euro/km – 0.40 euro/km in functie de modelul autovehicolului.

Intarzierea in predarea autovehicolului de catre client, are urmatoarele consecinte:

 • Daca intarzierea este de cel mult 2 ore, fata de ora incetarii contractului, nu se vor percepe penalitati;

 • Incepand cu cea de-a treia ora de intarziere, clientul va fi obligat la plata in intregime a pretului stabilit pentru fiecare zi de inchiriere, potrivit prezentului contract, pana in momentul/ziua, returnarii autovehicolului.

In caz de intarziere in predarea Autovehicolului, fata de data si ora stabilite de catre Parti in acest sens, proprietarul isi rezerva dreptul de a anunta imediat organele de politie competente.

Proprietarul nu poate fi facut responsabil pentru accidentele suferite de catre client sau insotitorii lui, pentru pierderea obiectelor lasate de client in autovehicol sau alte cauze.

Orice extindere a termenului de inchiriere trebuie comunicata catre Locator cu minimum 48 de ore inainte de Data/Ora agreate pentru returnare. Prelungirile sau returnarile, in cazul in care nu au fost anuntate cu 48 de ore inainte se vor prenaliza cu 15 euro/ora cumulat cu o zi de inchiriere pana in momentul/ziua, returnarii Autovehicolului.

Proprietarul poate reintra in posesia autovehiculului in orice moment fara instiintarea locatarului daca se constata ca acesta a incalcat termenii si conditiile contractului sau daca a furnizat informatii false.

VLS Rent Cars nu poate garanta o anumita marca sau model de masina. Masinile prezente sunt cu titlu informativ si pot fi inlocuite cu un model asemanator sau mai bun. Din motive obiective (ex: defectiuni ale autoturismului, accidente, etc), dupa confirmarea rezervarii, VLS Rent Cars isi rezerva dreptul de a schimba autoturismul cu un alt autoturism avand cel putin aceleasi caracteristici (clasa, dotari) cu cel ales initial.

Compania isi aloca dreptul de a monitoriza vehiculul prin instrumente de monitorizare electronice la distanta, GPS, are dreptul de a localiza, opri si de a recupera vehiculul utilizat pe teritoriul sau in afara tarii. 

5. Pretul/Forme de plata

Clientul este de acord sa plateasca proprietarului: c/val taxelor de timp specificate in contractul de inchiriere; Pretul nu include contravaloarea unor posibile avarieri ale Autovehiculului, produse pe durata inchirierii, sau eventuale amenzi, taxe, penalitati etc.

Clientul datoreaza Pretul, in cuantumul convenit, chiar daca nu foloseste Autovehiculul inchiriat.

Plata inchirierii autovehicolului se poate face atat numerar cat si cu carte credit (Visa/Mastercard/Maestro), monedele acceptate fiind LEI, EUR, USD, GBP.

Preautorizarile garantiilor in functie de clasa masinii pentru care a optat clientul este posibila doar prin utilizarea unui card de credit si va fi eliberata clientului in maxim 30 de zile de la terminarea contractului.

Clientul autorizeaza VLS Rent Cars ca in cazul garantiilor blocate prin card, sa debiteze cardul cu suma necesara acoperirii tuturor si a oricaror costuri suplimentare, chiar si dupa incetarea contractului de inchiriere.

Pentru returnarile efectuate mai devreme de termenul agreat in contract sau pentru anulari VLS Rent Cars nu face rambursari.

6. Drepturile si Obligatiile Locatorului

 • Locatorul are dreptul de a primi la termen si integral pretul contractului, de a retine garantia in conditiile stipulate in cuprinsul contractului de inchiriere si a prezentelor Conditii Generale precum si de a-i fi achitate orice costuri aferente reparatiilor Autovehiculului;

 • Locatorul are obligatia sa puna la dipozitia Locatarului, pe intreaga durata a contractului, Autovehiculul inchiriat;

 • Locatorul are obligatia sa predea Locatarului Autovehiculul cu toate actele necesare si dotarile aferente;

 • Locatorul nu raspunde de nefunctionarea sau functionarea necorespunzatoare a Autovehiculului si nici de accidentele nedorite daca acestea se datoreaza culpei Locatarului in utilizare sau de nerespectarea de catre acesta a instructiunilor de folosire, precum si in cazul in care nu s-a solicitat asistenta tehnica a Locatorului;

 • La returnarea autovehiculului, Locatorul va completa Certificatul Tehnic si va intocmi documentele fiscale finale;

 • Locatorul nu raspunde pentru pagubele suferite de Locatar ori de persoanele care il insotesc sau pentru pierderea sau deteriorarea bunurilor personale lasate nesupravegheate in interiorul Autovehiculului;

 • Locatorul declara ca Autovehiculul intruneste toate conditiile tehnice de folosire, fiind in stare normala de functionare;

 • Locatorul are orice alte drepturi si obligatii ce-i revin prin lege si prezentul contract.

7. Drepturile si Obligatiile Locatarului

 • Locatarul are obligatia de a avea varsta de 21 de ani impliniti, permis de conducere de categoria Autovehiculului a carui inchiriere face obiectul contractului de inchiriere, cu vechimea ceruta de dispozitiile legile in vigoare;

 • Locatarul are obligatia de a plati contravaloarea chiriei Autovehiculului;

 • Locatarul are obligatia de a suporta eventualele costuri de reparatii si alte costuri suplimentare, conform prevederilor contractului de inchiriere;

 • Locatarul are obligatia de a exploata in conditii normale Autovehiculul, conform instructiunilor de folosire si intretinere elaborate de fabricant si specificate in manualul de utilizare;

 • Locatarul are obligatia de a achita amenzile emise de autoritati pentru contraventii sau infractiuni savarsite pe perioada inchirierii Autovehiculului de catre Locatar si/sau Conducatorul Autovehiculului;

 • Locatarul are obligatia de a returna Autovehiculul, la expirarea duratei contractului, suportand sanctiunile pentru intarziere, conform prevederilor contractului de inchiriere;

 • Locatarul are obligatia de a declara de indata orice eveniment rutier organelor de politie din raza localitatii in care acesta s-a produs;

 • Locatarul are obligatia de a instiinta de indata Locatorul cu privire la orice eveniment rutier sau daune produse Autovehiculului;

 • Locatarul are obligatia sa apere bunul inchiriat contra uzurparilor. Prin uzurpare se intelege orice atingere provenita de la un tert asupra posesiei bunului dat in locatiune. Locatarul are obligatia de a-l instiinta pe Locator in timp util, pentru ca acesta din urma sa fie in masura sa se apere contra incercarii de uzurpare; Daca Locatarul neglijeaza sa-l informeze pe Locator, va raspunde de prejudiciul suferit de Locator in urma neinstiintarii;

 • Locatarul are obligatia ca la incetarea perioadei de inchiriere, sa predea Autovehiculul inchiriat cu toate dotarile aferente catre Locator, insotit de actele ce i-au fost inmanate;

 • Locatarul are obligatia de a achita contravaloarea tuturor reparatiilor in caz de dauna asupra Autovehiculului, in functie de polita de asigurare achizitionata.(conform punct 8);

 • Locatarul are obligatia sa se ingrijeasca de Autovehicul ca un bun proprietar, respectand instructiunile de utilizare si mentinandu-l in stare buna de functionare pe tot parcursul derularii contractului de inchiriere. Cheltuielile de intretinere si utilizare cad in sarcina Locatarului.

 • Locatarul are orice alte obligatii ce-i revin prin lege si contract;

 • Locatarul declara ca i-a fost adusa la cunostinta suma initiala autorizata pentru plata si accepta orice plata ulterioara care ii va fi imputata conform contractului de inchiriere si prezentelor Conditii Generale;

 • Locatarul declara ca a luat act de capacitatea maxima a Autovehiculului si ca orice utilizare contrara atrage culpa Locatarului pentru eventualele daune sau avarii produse;

 • Locatarul declara ca intelege si accepta ca asigurarea Autovehiculului nu il exonereaza de la plata pentru pagubele de orice natura produse asupra Autovehiculului ca urmare a nerespectarii regulilor de circulatiei si a conditiilor de folosire;

 • Locatarul declara ca intelege si accepta ca in cazul in care Autovehiculul a fost condus sub influenta alcoolului si/sau a drogurilor ori a altor substante stupefiante, raspunderea in repararea in intregime a pagubelor de orice natura apartine in totalitate Locatarului/conducatorul autovehiculului;

 • Locatarul se obliga sa nu dea in folosinta Autovehiculul unei persoane neautorizate, in acest sens peroana neautorizata insemnand oricare alta persoana care nu este Conducatorul Autovehiculului, astfel cum a fost mentionata in cuprinsul contractului de inchiriere;

 • Locatarul se obliga sa pastreze Autovehiculul incuiat pe durata in care nu il foloseste si sa tina asupra sa documentele acestuia;

 • Locatarul si/sau Conducatorul Autovehiculului sunt singurii responsabili pentru toate si orice daune cauzate tertilor, neputand atrage in niciun caz raspunderea Locatorului.

8. Polite de protectie

SCDW - Protectie Integrala cu Franciza (SCDW) reduce raspunderea pentru daunele aduse componentelor exterioare sau mecanice ale masinii inchiriate, inclusiv: caroserie, acoperis, parti mobile, parbriz, geamuri, oglinzi, incuietori, motor, ambreiaj , baterie limitand raspunderea la valoarea garantiei. La preluarea masinii vi se va solicita un Depozit intre 200 € si 1000 €, in functie de tipul autoturismului inchiriat. Depozitul se va returna dupa inchiriere, atata timp cat toate conditiile au fost indeplinite. In caz de dauna sau furt se va retine intregul depozit.

Super SCDW - Prin achizitionarea produsului Super SCDW clientul este scutit de plata DAUNELOR, cat si de alte obligații de plată (franciză), în caz de deteriorare. Toți conducătorii auto trebuie să respecte termenii acordului de închiriere. La preluarea masinii rezervorul de combustibil va fi plin si vei lasa o garantie pentru a acoperi costul combustibilului "lipsa": Personalul VLS Rent Cars va bloca acesti bani pe cardul tau.

SCDW si Super SCDW nu va fi valabila, iar clientul va raspunde, daca termenii si conditiile vor fi nerespectate, astfel:

 • pentru condus imprudent

 • alimentare gresita cu carburant

 • conducere sub influența drogurilor sau a alcoolului

 • pentru orice interventie  asupra autoturismului ce nu a fost aprobata de companie

 • inclusiv reparații și asistență rutieră

 • taxe sau pentru deteriorarea interiorului masinii (cu excepția celor cauzate de o coliziune)

 • deteriorarea / pierderea scaunelor pentru copii, dispozitive GPS sau alte echipamente "extra"

 • in cazul in care autovehicolul va fi condus de catre o alta persoana decat cea agreata de proprietar.

Clientul are obligatia sa achite toate si orice costuri suplimentare (exceptie: asigurare Super Scdw), rezultate din transportul si imobilizarea autovehicolului in service pentru reparatii, la tarifele standard de inchiriere din contract, numite cheltuieli de imobilizare.

Politele de protectie nu absolva Locatarul de responsabilitatea de plata pentru toate si/sau oricare pagube produse Autovehiculului in cazurile urmatoare:

 • Autovehiculul a fost condus cu incalcarea legislatiei in vigoare;

 • Autovehiculul a fost utilizat pentru transportul de persoane sau bunuri in scopul obtinerii de venit;

 • Autovehiculul a fost utilizat pentru impingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau a altor obiecte;

 • Autovehiculul a fost utilizat in timp ce Locatarul sau Conducatorul Autovehiculului se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a drogurilor, a narcoticelor sau a altor substante ce pun in pericol abilitatile psihice si fizice de a reactiona;

 • Autovehiculul a fost utilizat in concursuri, curse sau teste auto;

 • Autovehiculul a fost utilizat pe drumuri nemarcate pe harta oficiala a Romaniei;

 • Autovehiculul a fost dat in folosinta unei persoane neautorizate (prin persoana neautorizata se intelege oricare alta persoana care nu este mentionata in cuprinsul contractului de inchiriere ca fiind Conducatorul Autovehiculului);

 • Locatarul nu pastreaza masina incuiata pe durata in care nu o foloseste, si nu a tinut asupra sa documentele autovehiculului, iar acestea au disparut;

 • Autovehiculul a fost deteriorat intentionat sau din neglijenta;

 • In lipsa declaratiilor sau a proceselor verbale ale Politiei la predarea masinii, din care sa reiasa ca prejudiciile cauzate Autovehiculului nu sunt urmare a culpei Locatarului sau a incalcarii de catre a acesta a legislatiei in vigoare.

9. Politica de combustibil – plin cu plin

In cazul in care autovehicolul este returnat cu mai putin combustibil decat la momentul receptiei, Locatarul va achita intreaga diferenta rezultata impreuna cu o taxa de 30 euro taxa de administrare.

10. Trecerea Granitei

Trecerea granitei este posibila numai cu acordul scris al proprietarului. Taxa de inchiriere pentru trecerea granitei este influentata de valoarea extinderii asigurarii, tara de destinatie, numar kilometrii parcursi. Nerespectarea destinatiei declarata de client pentru inchirierile externe atrage pierderea garantiei.

11. Costuri suplimentare

Clientul are obligatia sa achite toate si orice costuri suplimentare, in cazul in care acestea vor aparea, astfel:
Taxa aeroport : O taxa de 10 euro se va aplica pentru fiecare operatiune de predare/preluare autoturism in aeroport in intervalul 9:00-18:00 de Luni pana Vineri. In restul programului se va percepe o taxa de 15 euro/operatiune.
In cazul pierderii sau deteriorarii documentelor Autovehiclului sau a cheilor acestuia, clientul va achita o taxa aditionala de 1.000 Lei (exclusiv TVA);
In cazul in care Autovehiculul este returnat fara a fi curatat ori prezinta urme de murdarie la interior, se va percepe o taxa suplimentara de 20 euro (exclusiv TVA); Garantia se va returna clientului numai in momentul in care Autovehicolul va fi curatat si se va putea face receptia de catre proprietar.  In cazul in care vehiculul are nevoie de mai mult de o procedura standard de spalare pentru a reveni la starea initiala (cea din momentul livrarii) Locatarul va achita suma de 50 €  (cosmetizare, curatare interior auto), Curatare tapiterie scaun copil 50  €.
Clientul va demonstra Locatorului, plata taxei de trecere pod Fetesti – Cernavoda prin copie bon fiscal. In caz contrar Locatarul va opri din garantie suma de 130 lei pentru fiecare trecere pod Fetesti-Cernavoda.
12. Limita de kilometrii
Inchiriere 2-3 zile = max 300 km/zi
Inchiriere 4-7 zile = max 500 km/zi
Inchiriere >8 zile = max 400 km/zi
Depasirea limitei de kilometrii inclusi in pretul de inchiriere a autovehicolului va fi taxata cu 0.25 euro/km.
13. Accident, Pagube, Furt
Clientul este de acord sa protejeze interesele proprietarului in caz de accident, furt sau pagube ale vehiculului prin :
a) Obtinerea numelor, adreselor partilor implicate si a martorilor;
b) neabandonarea vehiculului, fara a lua masuri de precautie necesare pentru paza sa;
c) anuntareaproprietarului prin telefon in max. 3 ore de la producerea oricarui accident.

DOCUMENTE CARE TREBUiE OBTINUTE IN CAZ DE ACCIDENT, PAGUBE SAU FURT
Docunentele trebuie obtinute de la cea mai apropiata Sectie de Politia imediat dupa accident sau furt si trebuie sa contina :
1 . RAPORTUL POLITIEI cu: semnatura ofiterului ce a redactat rapotul si 
 stampila Sectiei de Politie;
(OBLIGATORIU: specificarea conducerii/sau nu sub influenta alcoolului, in caz de accident);
sau A DOUAANEXA pentru compania de asigurari cu semnatura ofiterului de politie care a redactat documentul.
2 . AUTORIZATIA DE REPARARE cu: semnatura ofiterului de politie care a 
 redactat documentul si stampila Sectiei de Politie.

Fara prezentarea documentelor de mai sus, sau in cazul in care soferul auto a incalcat legile romanesti sau unul din punctele acordului de inchiriere, clientul ramane responsabil pentru toate pagubele.

14. Raspunderea Contractuala. Clauza penala. Daune interese

Pentru nerespectarea toatala sau partiala sau pentru executarea defectuoasa a vreuneia din clauzele contractului de inchiriere si a prezentelor Conditii Generale, Locatarul se obliga sa plateasca daune interese in cuantum de 10.000 Lei.

15. Rezilierea contractului de inchiriere

Contractul de inchiriere se va considera reziliat de plin drept, fara notificare prealabila si fara interventia instantelor de judecata, in urmatorele cazuri:

 • In situatia in care Locatarul nu plateste pretul contractului de inchiriere, astfel cum a fost agreat de parti;
 • In situatia in care Autovehiculul este avariat.

16. Litigii. Alte Dispozitii finale

Prezentul Contract va fi guvernat si derulat in conformitate cu legile din Romania.

Partile vor depune toate eforturile necesare, cu buna credinta, pentru a solutiona pe cale amiabila orice disputa cauzata de sau in legatura cu prezentul Contract. Daca Partile nu ajung la o intelegere amiabila disputa va fi solutionata de instantele judecatoresti competente de la sediul proprietarului.

Partile declara in mod expres ca au citit, au inteles si au agreat toate prevederile prezentului contract ce se completeaza cu „Conditiile Generale de Inchiriere a Autovehiculelor” care fac parte integranta din prezentul contract.

Toate preturile contin TVA 19%.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: VLS Rent Cars SRL solicita clientilor copii de pe documentele (permis de conducere + buletin/pasaport) in vederea folosirii lor conform termenilor si conditiilor impuse de compania/companiile de asigurari in relatia cu VLS Rent Cars SRL, pentru deschiderea unor dosare de dauna/furt sau alte cazuri. 

De asemenea, copiile de pe documentele solicitatea, au scop justificativ, in fata Politiei Romane, cu privire la inchirierea, folosirea, cazurilor de accidente rutiere, furturi auto si orice speta penala in legatura cu autoturismele ce sunt mentionate in contractul de inchiriere.Prin acceptul termenilor si conditiilor VLS Rent Cars SRL, de pe prezentul site, clientul isi da acordul/consimtamantul expres pentru colectarea copiilor de pe documentele solicitate si a altor date cu caracter personal, pe o perioada de stocare de intre 1 - 5 ani, atat in format fizic cat si electronic.Pentru orice detalii cu privire la Prelucrare Datelor cu Caracter Personal, vizitati politica de confidențialitate pentru lamuriri.

Se încarcă...